Verkiezingen

We werken binnen Hogeschool PXL met rechtsteekse verkiezingen.

Dit wil zeggen dat studenten zich bij de start van het academiejaar kandidaat kunnen stellen voor een zitje in één van de decretaal verplichte raden.
Dit zijn de studentenraad en stuvoraad.
Vanuit de studentenraad kan je nog doorstromen naar andere raden: Raad van Toezicht Hogeschool PXL, Raad van Bestuur Hogeschool PXL, StuRa AUHL of VVS.

Hieronder kan je een schema terugvinden van onze werking. Aan de rechterkant zie je studentenraad en stuvoraad waarvoor de verkiezingen geldig zijn.
Daarnaast heb je ook nog een inspraakorgaan in de opleiding: de studentencommissie.

 

 

Schema werking participatie