Studentenraad

De studentenraad is de kern van studentenparticipatie. Zij verdedigen de belangen van de studenten en worden regelmatig aangesproken door het beleid over diverse onderwerpen.  Zij hebben zowel informatierecht als adviesbevoegdheid.

Vanuit de studentenraad kan je doorstromen naar de Raad van Toezicht Hogeschool PXL, Raad van Bestuur Hogeschool PXL, de studentenraad van de associatie van Hogeschool PXL met Universiteit Hasselt (StuRa AUHL) en de Vlaamse Vereniging van Studenten.
Onderwerpen die op de studentenraad besproken worden zijn o.a. de onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling, studentenbegeleiding, internationalisering, organisatie van het academiejaar, kwaliteitszorg, werking docentenevaluaties, werking studentenparticipatie…
Hiernaast organiseert de studentenraad ook verschillende activiteiten die de sfeer op de campussen ten goede komt, bijvoorbeeld een filmavond of een actie voor een goed doel. Of ze brengt enkele knelpunten onder de aandacht, bijvoorbeeld via een stempelactie zodat studenten hun dienblad opruimen in het studentenrestaurant.

Zetelen in de studentenraad:
1 student per basisopleiding met minimum 2 studenten per departement, met uitzondering van de bachelor bedrijfsmanagement (3 studenten).

De studentenraad vergadert minsten 7 keer per jaar. De vergaderdata zullen tijdens de installatievergadering (eind oktober) vastgelegd worden.

Wil jij in de studentenraad zitten? Bij de start van het academiejaar kan je je kandidaat stellen. Meer info vind je dan op deze website.