Studentenparticipatie

Hogeschool PXL draagt studentenparticipatie hoog in het vaandel.
Onze studenten krijgen binnen de hogeschool rechtstreeks inspraak binnen 3 raden.
Studenten uit de Stuvoraad en Studentenraad worden jaarlijks verkozen. Deze junior-collega’s kunnen doorstromen naar de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Hogeschool PXL, VVS en StuRa AUHL.
Studentencommissies worden opgericht binnen de opleidingen.

Studentenraad
Stuvoraad
Studentencommissies

Advertenties