Studentencommissies

Binnen de studentencommissies zetel je samen met studenten uit jouw opleiding. Je krijgt dus inspraak in je opleiding. Samen met het opleidingshoofd behandel je praktische/onderwijsgerelateerde materies vb. examenregeling, lessenroosters, stageproblemen, curriculumwijzigingen, beoordelingen van docenten/vakken, studentenbegeleiding enz.

De Studentencommissie bestaat uit minstens zes studenten, waaronder de student die rechtstreeks verkozen is in de Studentenraad. Het opleidingshoofd is voorzitter van de studentencommissie.

Studentencommissies vergaderen telkens dit nodig is, met een minimum 3 x per jaar. Dit op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van een student die reeds aanwezig was op een vorige studentencommissie.

Wil je lid worden van de studentencommissie uit je opleiding?
Heb je suggesties om te bespreken?
Contacteer dan je opleidingshoofd of vanaf oktober de Stuver uit je opleiding.

PXL-Tech
Agro-en biotechnologie
opleidingshoofd: tony.remans@pxl.be
Bouw
opleidingshoofd: greet.frederix@pxl.be
Elektromechanica
opleidingshoofd: patrick.pilat@pxl.be
Elektronica-ICT
opleidingshoofd: patrick.hilven@pxl.be

PXL-Healthcare
Vroedkunde
opleidingshoofd: els.hendrix@pxl.be
Verpleegkunde
opleidingshoofd: monique.ratajczak@pxl.be
Ergotherapie 
opleidingshoofd: Christine.Smeets@pxl.be

PXL-Media & Tourism
Communicatiemanagement
opleidingshoofd: Herve.VandeWeyer@pxl.be
Journalistiek
opleidingshoofd: mark.coenen@pxl.be
Toerisme en recreatiemanagement
opleidingshoofd: Agna.Thys@pxl.be

PXL-IT
opleidingshoofd:Francis.Vos@pxl.be

PXL-Social Work
opleidingshoofd: Filip.Giraldo@pxl.be

PXL-Education
Kleuteronderwijs
opleidingshoofd: alida.pierards@pxl.be
Lager Onderwijs
opleidingshoofd: ans.hubert@pxl.be
Secundair Onderwijs
opleidingshoofd: corry.hermans@pxl.be

PXL-MAD
opleidingshoofd: Erica.Cselotei@pxl.BE

PXL-Business
Rechtspraktijk
opleidingshoofd: Liesbeth.Wellens@pxl.be
Marketing 
opleidingshoofd: Benny.Bierebeeck@pxl.be
Logistiek management
opleidingshoofd: Benny.Bierebeeck@pxl.be
Accountancy-fiscaliteit / Financie- en verzekeringswezen
opleidingshoofd: Griet.Beerten@pxl.be
Bedrijfsvertaler – tolk / Management assistant / Medical management assistant
opleidingshoofd: Nash.Vlachos@pxl.be

PXL-Music
Muziekmanagement
popcoach: frederic.busscher@pxl.be
Muziektechniek 
Departementshoofd: gert.stinckens@pxl.be
Muzikant
popcoach: gert.decoster@pxl.be