FAQ

1. Wat houdt het in om een stuver te zijn?
Een studentenvertegenwoordiger is een tussenpersoon tussen het hogeschoolbestuur, de opleiding en de studenten. Zij zorgen voor een aangename leefsfeer en denken samen met het hogeschoolbestuur en de opleiding na over de toekomst van je opleiding en hogeschool PXL. Een stuver doet dit door deel te nemen aan vergaderingen, die georganiseerd worden op verschillende niveaus. Als stuver kan je zelf beslissen voor welke raden je je kandidaat wil stellen afhankelijk van waar je interesse naaruit gaat

2. Welke raden zijn er?
Sinds academiejaar 2013-2014 werken we met rechtsteekse verkiezingen. Dit wil zeggen dat je rechtstreeks kiest voor de studentenraad en/of stuvoraad. Vanuit de studentenraad kan je bijvoorbeeld ook nog doorvloeien naar de Raad van Bestuur van hogeschool PXL, de StuRa AUHL of zelf naar de Vlaamse Vereniging van Studenten. 
Naast deze decretaal verplichte raden is er ook inspraak op opleidingsniveau. Dit noemen we de studentencommissie. Hier kom je dan samen met andere verkozen stuvers, andere studenten van je opleiding en het opleidingshoofd.

3. Hoeveel tijd kruipt erin?
Dit is voor iedereen anders. Het aantal tijd dat je eraan besteed is afhankelijk van de raad waarin je zetelt en natuurlijk hangt dit ook van jezelf af. Een beginnend stuver zou ongeveer 1 uur per week moeten kunnen vrijmaken. Houd er ook rekening mee dat men op voorhand niet kan zeggen hoe lang een vergadering gaat duren, dit kan 30 minuten zijn, maar ook 2 à 3 uur. Wel proberen we de vergaderingen zo goed mogelijk te plannen voor de studenten. Zo vergaderingen studentencommissies meestal tijdens de middag en start de studentenraad direct na de lessen. Ook zal er getracht worden om op voorhand een vergaderkalender op te maken, zodat je al veel dingen op voorhand kan plannen.

4. Wat zijn de voordelen?
Naast het feit dat je als stuver je mening kan zeggen en de hogeschool hiernaar luistert zijn er nog veel meer voordelen. Zo leer je andere studenten (van andere opleidingen maar ook van je eigen opleiding) kennen en doe je ervaring op in vergadertechnieken. Ook worden er activiteiten enkel voor stuvers georganiseerd. Zoals stuverdagen met verschillende workshops, maar ook een gezellige barbecue of een gratis ontbijt.  En afhankelijk van de raad waarin je zetelt komen er nog activiteiten bij zoals VIP zijn op de Hasseltse studentenregatta (roeiwedstrijd tussen de hogere Limburgse onderwijsinstellingen) en de Student Take-Off of zelfs een etentje met de directie.
En niet te vergeten, als actieve stuver krijg je een certificaat wat zeker een voordeel zal zijn als je later gaat solliciteren.

5. Waarom zou ik mij kandidaat stellen?
Wil je inspraak in de hogeschool? Wil je je graag inzetten voor de school en de studenten en wil je constructief meewerken aan het beleid van onze school? Dan is stuver zijn iets voor jou.

Als stuver leer je onderhandelen, vergaderen, mensen overtuigen… en je leert er nieuwe mensen kennen. Al deze vaardigheden zullen in je latere carrière zeker nog van pas komen en het certificaat dat je op het einde van het jaar als participerende stuver ontvangt is zeker een pluspunt.

6. Wie kan zich kandidaat stellen?
Iedereen kan zich kandidaat stellen, de enige voorwaarde is dat je een student bent aan Hogeschool PXL. Je kan je kandidaat stellen in het begin van het academiejaar.
Heb je nog vragen of ben je te laat om je kandidaat te stellen? Mail dan naar: studentenraad@pxl.be